ساحل چشمای تو - ترنم باران
شنبه 16 مهر‌ماه سال 1384
ساحل چشمای تو
اولش فکر نمیکردم
که دلم رو برده باشه
اما نه ،گذشت و دیدم
دل من دیوونه تر شد
به تو گفتم و دلت
از قصه ی من باخبر شد
آخ که چه لذتی داره
ناز چشماتو کشیدن
رفتن یه راه دشوار
واسه هرگز نرسیدن
 روح من یه دریاس
پره از موج و تلاطم
ساحلش تویی و موجاش
خنجرای حرف مردم
آخ که چه لذتی داره
ناز چشماتو کشیدن
رفتن یه راه دشوار
واسه هرگز نرسیدن
..............