دل من.... - ترنم باران
یکشنبه 18 دی‌ماه سال 1384
دل من....

دل من دست بردار
دیگه بسه انتظار
دیگه هی اسمشو
تو به یاد من نیار
اون دیگه نمیاد
عمرتو هدر نکن
دل من.....دل من
منو در به در نکن
دل من دیگه بسه....
آخه اون که  میخوای تو دیگه نمیاد
باید بدونی که یه روزی دوباره اون اگه بیاد
اون وقت می بینی که اون دیگه حتی تورو نمیخواد
دل من.....اینجوری......آخه تنها می مونی
دل من
غم تو...واسه من ....خیلی تلخه
میدونم تنهایی.....آخه تنهایی  سخته
دل من
اگه ما عشق و از سر نگیریم
یه روزی من و تو ،هر دو تنها می میریم
..................
دل من.........اون دیگه نمیاد
 بهتره عاشق بشیم
باز دوباره من وتو
دل من دیگه بسه....
آخه اون که  میخوای تو دیگه نمیاد
باید بدونی که یه روزی دوباره اون اگه بیاد
اون وقت می بینی که اون دیگه حتی تورو نمیخواد
دل من.....اینجوری......آخه تنها می مونی
دل من دست بردار
دیگه بسه انتظار
دیگه هی اسمشو
تو به یاد من نیار
اون دیگه نمیاد
عمرتو هدر نکن
دل من.....دل من