غم دل - ترنم باران
پنج‌شنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1385
غم دل

پشت این پنجره ها دل میگیره
غم و غصه ی دل و تو میدونی
وقتی از بخت خودم حرف میزنم
چشام اشک بارون میشه،تو میدونی
عمریه غم تو دلم زندونیه
دل من زندون داره، تو میدونی
هر چی بش میگم تو آزادی دیگه
میگه من دوست دارم، تو میدونی
میخوام امشب با خودم شکوه کنم
شکوه های دلمو تو میدونی
بگم ای خدا چرا بختم سیاست
چرا بخت من سیاست ،تو میدونی
پنجره بسته میشه، شب میرسه
چشام آروم نداره ،تو میدونی
اگه امشب بگذره،فردا میشه
مگه فردا چی میشه؟تو میدونی
عمریه غم تو دلم زندونیه
دل من زندون داره، تو میدونی
هر چی بش میگم تو آزادی دیگه
میگه من دوست دارم، تو میدونی