رفتن دلیل نبودن نیست من در آسمان تو پرواز میکنم........ - ترنم باران
یکشنبه 6 آذر‌ماه سال 1384
رفتن دلیل نبودن نیست من در آسمان تو پرواز میکنم........


با نا باوری از خواب برمیخیزم....این اولین باریست که به این وضوح دیدمش...و اولین باری که در خواب هم حس میکنم چقدر دوستش دارم.....ای کاش هیچوقت بیدار نمیشدم و میتوانستم پیشش باشم.....خواب عجیبی بود......باهم بودیم...دستان هم را گرفته بودیم....غم از نگاهمان میبارید...گوشه ی خلوتی روی زمین نشستیم و به دیواری سرد تکیه دادیم....اما اینبار هیچکدام از به هم ریختن اتوی  لباسهایمان نگران نبودیم!... دستانم یخ کرده بود.....دستان او هم.....بغضم گرفته بود...گرمی اشکی که در چشمم حلقه میزد را خوب حس میکردم...وزش باد و صدای خش خش برگ ها...صدایی که دوستش داشت.....اما اینبار هیچکدام به صدای برگها توجه نداریم...سردمه......حس تنهایی لحظه لحظه وجودم را در برمیگیرد.....و حس سرما...سرم را روی شانه هایش میگذارم و اشکهایم را رها میکنم تا ببارن.....قطره قطره ی اشکهایم فریاد میکنند طلب حضورش را......طلب شانه ای که همیشه تکیه گاه باشد.....و لبی که همیشه دوستت دارم را زمزمه کند.......دستهایم را به گرمی میگیرد و او نیز اشک میریزد.....طاقتم تمام میشود....دستانم را دور گردنش حلقه میکنم و خود را در عطر تنش گم میکنم......موهای زیبایش را در دست میگیرم و به خاطر نداشتنشان گریه میکنم.....صورتش را در دستانم میگیرم و به نرمی نگاهش میکنم در حالی که سیل اشک بر گونه هایمان جاریست......چشمانم را می بندم و ....می بوسمش.....گرمی این بوسه مثل آتشی در فصل سرد نیرویم میدهد.....غرق در لذت در آغوش گرفتن یارم چشم می گشایم.......چیزی نیست جز خش خش برگها و شر شر بارون........

گل بارون زده ی من
گل یاس نازنینم
میشکنم، پژمرده میشم
نزار اشکاتو ببینم
تا همیشه تورو داشتن
داشتن تمام دنیاس
از تو و اسم تو گفتن
بهترین همه حرفاس
با تو،با تو اگه باشم
وحشت از مردن ندارم
لحظه هام پر میشه از تو
وقت غم خوردن ندارم
ای غزلواره ی دلتنگ
که همه تنت کلامه
هنوزم با گل گونت
شرم اولین سلامه
ای تو جاری توی شعرم
مثل عشق و خون و حسرت
دفتر شعر من از تو
سبد خاطره هامه
ای گل شکسته ساقه
گل پر پر،که به یاد هجرت پرنده هایی
توی یاس مبهم چشمات می بینم
که به فکر یه سفر به انتهایی
سر به زیر دلشکسته
نازنینم،اگه ساده ست واسه تو گذشتن از من
....
آخه مرگه واسه من از تو گذشتن
گل بارون زده ی من
اگه دلتنگم و خسته
اگه کوچیدن طوفان
ساقه ی منم شکسته
میتونم خستگیاتو
از غم پاکت بگیرم
میتونم برای خوبیت
واسه سادگیت بمیرم........