تفاوت عاشق بودن و کسی را دوست داشتن - ترنم باران
سه‌شنبه 3 آبان‌ماه سال 1384
تفاوت عاشق بودن و کسی را دوست داشتن

پست ایندفعه با پست های سابق کمی متفاوته...مقاله ی زیر رو در یک مجله خوندم ،بد ندیدم اینجا بگذارم تا شما هم استفاده ببرید.ارزش خوندن رو داره:


بین کسی که عاشق شده است و کسی که تنها شخصی را دوست دارد تفاوت هایی است نکات زیر به شما کمک میکند تا این تفاوت را درک کنید:
*هنگام دیدن کسی که عاشق او هستید تپش قلب شما زیاد شده و هیجان زده خواهید شد،اما هنگامی که کسی را می بینید که او را دوست دارید احساس سرور و خوشی می کنید.
* هنگامی که عاشق هستید زمستان در نظر شما بهار است ولیکن هنگامی که کسی را دوست دارید زمستان فقط زمستانی زیباست.
*وقتی به کسی که عاشقش هستید نگاه می کنید خجالت می کشید ولیکن هنگامی که به کسی که دوستش دارید می نگرید لبخند خواهید زد.
*وقتی که در کنار معشوقه ی خود هستید نمی توانید هر آنچه را در ذهن دارید بیان کنید اما در مورد کسی که دوستش دارید شما توانایی آن را دارید.
*در مواجه شدن با کسی که عاشقش هستید خجالت می کشید و یا حتی دست و پای خود را گم می کنید اما در مورد کسی که دوستش دارید راحت تر بوده و توانایی ابراز وجود خواهید داشت.
*شما نمی توانید به چشمان کسی که عاشقش هستید مستقیم و طولانی نگاه کنید اما می توانید در حالی که لبخند بر لب دارید مدت ها به چشمان فردی که دوستش دارید نگاه کنید.
*وقتی که معشوقه ی شما گریه می کند شما نیز گریه خواهید کرد اما در مورد کسی که دوستش دارید سعی در آرام کردن او می کنید.
*احساس عاشق بودن و درک آن از طریق نگاه کردن است اما در درک دوست داشتن بیشتر از طریق شنوایی است" از طریق ابراز علاقه به صورت کلامی"
*شما می توانید یک رابطه ی دوستی را پایان دهید اما هرگز نمی توانید چشمان خود را بر احساس عاشق بودن ببندید چرا اگر که این کار را بکنید عشق همچون قطره ای در قلب شما و برای همیشه باقی خواهد ماند.
مطالب بالا اگرچه تا حدود زیادی درست هستند اما به خاطر داشته باشید که مطلق نیستند و اصولا انسانها و احساسات آنها پیچیده تر از این گونه تحلیل ها هستند.